Čestní členové

SUUK má v současnosti 3 čestné členy:

Martin Benda - čestné členství mu vzniklo ke dni 20. 10. 2011. Martin Benda se jako jeden z ideových vůdců podílel na založení SUUK. Na základě zkušeností ze zahraničí inicioval také diskutovaný projekt tzv. Studentského domu. V SUUK několikrát působil v Kontrolní komisi. Stál také u zrodu spolku UK media.

Vojtěch Kopal - čestné členství mu vzniklo ke dni 20. 10. 2011. Vojtěch Kopal v SUUK působil v letech 2009 až 2011, zastával funkci Radního na pozici hospodáře. Významným způsobem se v uvedené době podílel na realizaci prvních Jarmarků či vzdělávacích seminářů pro členy SUUK.

Slaven Elčić - čestné členství mu vzniklo ke dni 29. 6. 2016. Slaven Elčić působil v SUUK v letech 2009 až 2014, kde postupně zastával funkce Radního na pozici tajemníka, Předsedy SUUK a předsedy Kontrolní komise. Byl druhým Předsedou SUUK (od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2011) a významně přispěl k etablování a stabilitě SUUK v jejích počátcích.