Informace o vystoupení spolku Všehrd z SUUK

Dne 18. 8. 2016 obdržely Rada a Kontrolní komise SUUK rozhodnutí Spolku českých právníků Všehrd ze dne 10. 8. 2016, kterým tento spolkový člen vystupuje ze Studentské unie Univerzity Karlovy, z. s., s platností ke dni 11. 8. 2016.

Výňatek ze zápisu Správního výboru:
"SUUK, vystoupeníStarosta spolku předložil k hlasování návrh na vystoupení ze Studentské unie Univerzity Karlovy ke dni 11. 8. 2016
Bod schválen hlasováním 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Návrh starosty byl kladně přijat všemi přítomnými. Pro vystoupení se prostřednictvím emailové komunikace vyslovil i člen SV Martin Losenický, členky SV Diana Ježková a Aneta Doušová. Jejich hlasy však nebyly z procedurálních důvodů započítány."

SUUK bere tuto informaci na vědomí. Přejeme spolku Všehrd mnoho zdaru v jejich další činnosti a nepochybujeme, že se spolkem bude moci SUUK spolupracovat i nadále.