Svolání 30. Sněmu SUUK

Podle odst. 16 Stanov tímto svoláváme 30. Sněm Studentské unie Univerzity Karlovy, z. s., na středu 21. září 2016 od 19:00 v Zelené posluchárně, Celetná 20, Praha 1.


Návrh programu:

1. Úvod a organizace.

2. Informace o přípravě Stanov SUUK.

3. Informace o přípravě Jarmarku studentů.

4. Volba Předsedy.

5. Volba Místopředsedy.

6. Volba Radních.

7. Volba Komisařů.

8. Různé.


Nově zvolení funkcionáři SUUK se ujmou svých funkcí s okamžikem ukončení 30. Sněmu. Řádný Sněm SUUK by se měl konat během měsíce října a na jeho programu by měly být výroční a kontrolní zpráva za správní rok 2015/2016 a rozpočet na zimní semestr 2016.


V Praze dne 19. srpna 2016Jiří Pilip, Předseda v demisi

David Pavlorek, předseda Kontrolní komise v demisi