Aktivity


SUUK ve spolupráci se svými členy a dalšími partnery koná několik akcí a také se aktivně podílí a prezentuje na řadě dalších akcích a aktivitách.

Vždy na začátku října se koná již tradiční Jarmark studentů, který slouží jako studentské neformální zahájení akademického roku, kdy se zejména prvákům prezentují jednotlivé spolky a iniciativy na UK. V rámci bohatého doprovodného programu se účastníci mohou těšit zejména na hudební a divadelní vystoupení. Obvyklým prostorem konání je areál Karolina.
Ve spolupráci se spolky z lékařských fakult a transfuzními oddělení nemocnic v Praze, Plzni a Hradci Králové SUUK organizuje také akci Daruj krev zaměřenou na prvodárce z řád studentů. Akce je koncipována jako soutěž fakult v tom smyslu, která fakulta bude mít nejvíce studentů podporujících tuto dobročinnou akci. Více na: http://darujkrev.cuni.cz/.

SUUK je také jednou ze zastřešujících organizací Studentského Majálesu, který studenti a studentky UK pořádají od r. 2013. Tato prvomájová akce navazuje na tradiční studentské oslavy jara, ale i studentské recese. Součástí bohatého majálesového programu je alegorický průvod, volba krále, prezentace spolků a široký kulturní program zajišťovaný a produkovaný samotnými studenty. https://majalesstudentu.cz/

SUUK se také v minulém roce podílel na programu Adventu s UK. K dalším akcím, kterých se účastní, patří např. Hokejová bitva či Univerzitní osmy v rámci tradičních vltavských závodů osmiveslic zvaných Primátorky.

SUUK také udržuje kontakt i s dalšími studentskými uniemi v České republice a její zástupci se aktivně účastní pravidelných setkáních studentských unií.

V minulosti se SUUK podílela také na organizaci pamětních akcí k 17. listopadu. Prezentovala se např. na Informačním dnu UK či na veletrhu Gaudeamus. Svým spolkům po dohodě poskytuje záštitu v případě potřeby konání akcí či podávání různých projektových žádostí.