Členství

Druhy členství

SUUK v současnosti rozlišuje tři druhy členství:

Hlavním typem je spolkové členství, které určeno zapsaným spolkům a neformálním skupinám s většinovým členstvím z řad studentů nebo absolventů Univerzity Karlovy.

Fyzické členství se primárně pojí k osobám, které vykonávají volené funkce v SUUK.

Čestné členství je určeno fyzickým osobám jako ocenění za významné zásluhy o rozvoj Unie.


Jak se stát spolkovým členem?

Žádost o spolkové členství se podává prostřednictvím vyplněného formuláře zaslaného na emailovou adresu Rady SUUK: rada [at] suuk.cz. Rada žadateli potvrdí přijetí žádosti a pozve jeho zástupce na svoji nejbližší schůzi, kde k žádosti zaujme stanovisko, které odprezentuje na nejbližším Sněmu, který rozhodne o přijetí člena. Žadatelskému spolku bude na tomto Sněmu umožněno se prezentovat. Členství vzniká den po kladném usnesení Sněmu.


Práva a povinnosti členů

Spolkoví členové mají právo hlasovat prostřednictvím svých Delegátů na Sněmu SUUK. Mají též právo požadovat informace od orgánů SUUK, přihlašovat svoje zástupce do pracovních skupin a podílet se na jejich činnosti. Mají právo navštěvovat schůze Rady SUUK. Povinností členů je nepoškozovat zájmy SUUK, dodržovat její Stanovy a další vnitřní předpisy a prostřednictvím Delegátů se pravidelně účastnit Sněmů SUUK.

Výčet práv a povinností členů lze nalézt ve Stanovách v čl. 10 a 11 (viz sekce Dokumenty).


Seznam spolkových členů naleznete zde:

https://suuk.webnode.cz/spolky/.

Seznam čestných členů naleznete zde:

https://suuk.webnode.cz/cestni-clenove/.