Členské spolky

V současné době má Studentská unie UK, z. s., 35 členských spolků.

Kromě řady nadfakultních spolků jsou v SUUK sdruženy spolky z celkem 11 fakult UK.

Agora

fakulta: PedF

web: https://spolek-agora.cz/

FB: https://www.facebook.com/StudentskySpolekAgora

email: info [at] spolek-agora.cz

email2: agora [at] suuk.cz

AIESEC

fakulta: nadfakultní

web: https://aiesec.cz/cuni/

FB: https://www.facebook.com/aieseccunip

email: cuni [at] aiesec.cz

email2: aiesec [at] suuk.cz

Debatní klub UK

fakulta: nadfakultní

web: https://www.dkuk.cz/

FB: https://www.facebook.com/Debatní-klub-Univerzity-Karlovy-150681658304591/

email: dkuk [at] dkuk.cz

email2: debatniklub [at] suuk.cz

Drosophila

fakulta: PedF

web: https://spolekdrosophila.wordpress.com/

FB: https://www.facebook.com/drosophila

email: spolek.drosophila [at] gmail.com

email2: drosophila [at] suuk.cz

E-klub

fakulta: FSV

web: e-klub.cz/

FB: https://www.facebook.com/pages/E-klub/141891992575079

email: michaela.koscova [at] e-klub.cz

email2: eklub [at] suuk.cz

Elíša

fakulta: HTF

web: https://www.htf.cuni.cz/HTF-324.html

FB: https://www.facebook.com/groups/Elisa.o.s/

email: elisa.htf [at] gmail.com

email2: elisa [at] suuk.cz

Emil

fakulta: PedF

FB: https://www.facebook.com/pegagogickyspolekemil/

email: dopisemilovi [at] gmail.com

email2: emil [at] suuk.cz

Feministická společnost

fakulta: nadfakultní

web: https://fem.cuni.cz/

FB: https://www.facebook.com/femuk/

email: feminismus.uk [at] gmail.com

email2: fem [at] suuk.cz

Filmový klub FHS

fakulta: FHS

FB: https://www.facebook.com/filmovyklub.FHS.UK/

email: fhsfilmac [at] gmail.com

email2: filmovyklub [at] suuk.cz

Charlie

fakulta: nadfakultní

web: https://www.charlie.li/

FB: https://www.facebook.com/Charlie-queer-spolek-Univerzity-Karlovy-129185363853591/

email: info [at] charlie.li

email2: charlie [at] suuk.cz

In-life

fakulta: nadfakultní

web: https://www.integritylife.org/

FB: https://www.facebook.com/inlifebudutoho/

email: in-life [at] suuk.cz

Iniciativa filmových studií

fakulta: FF

web: https://www.zlatyvoci.cz/o-festivalu/iniciativa-filmovych-studii/

FB: https://www.facebook.com/zlatyvoci/

email: produkce [at] zlatyvoci.cz

email2: ifs [at] suuk.cz

JINOnice Jinak

fakulta: nadfakultní

web: https://jinonicejinak.cz/

FB: https://www.facebook.com/jinonicejinak/

email: jinonice.jinak [at] gmail.com

email2: jinonicejinak [at] suuk.cz

Matfyzák

fakulta: MFF

web: www.matfyzak.cz/

FB: https://www.facebook.com/spolek.matfyzak/

email: spolek [at] matfyzak.cz

email2: matfyzak [at] suuk.cz

MKPR

fakulta: FSV

web: https://www.mkpr.cz/

FB: https://www.facebook.com/IloveMKPR/

email: info [at] mkpr.cz

email2: mkpr [at] suuk.cz

Motolák

fakulta: LF2

web: https://www.motolak.org/

FB: https://www.facebook.com/motolak.2lf/

email: info [at] motolak.cz

email2: motolak [at] suuk.cz

Polis

fakulta: FF

web: https://www.i-polis.cz/

FB: https://www.facebook.com/PolisCuni/

email: 11polis [at] seznam.cz

email2: polis [at] suuk.cz

Politologický klub FSV

fakulta: FSV

web: https://pkfsvuk.cz/

FB: https://www.facebook.com/pkfsvuk/

email: info [at] pkfsv.cz

email2: politologickyklub [at] suuk.cz

Prager Deutscher Klub

fakulta: PF

web: https://deutscherklub.cz/

FB: https://www.facebook.com/pragerdeutscherklub/

email: info [at] deutscherklub.cz

email2: pdk [at] suuk.cz

Pražská univerzitní skupina AI

fakulta: nadfakultní

web: https://www.amnesty.cz/skupiny

FB: https://www.facebook.com/Pra%C5%BEsk%C3%A1-univerzitn%C3%AD-skupina-Amnesty-International-167808123243198/

email: univerzitni [at] amnesty.cz

email2: pusa [at] suuk.cz

PříFuk

fakulta: PřF

FB: https://www.facebook.com/weareprifuk/

email: prifuk2013 [at] gmail.com

email2: prifuk [at] suuk.cz

Salsa4Water Prague

fakulta: nadfakultní

web: https://www.weare4water.org/salsa/prague/cs/

FB: https://www.facebook.com/dance4water.prague/

email: salsa4water.prague [at] gmail.com

email2: salsa [at] suuk.cz

SOCKA

fakulta: FF

web: https://ksoc.ff.cuni.cz/katedra/spolek-socka/

FB: https://www.facebook.com/spoleksocka/

email: vybor.socka [at] gmail.com

email2: socka [at] suuk.cz

Spolek českých studentů farmacie

fakulta: FaF

web: https://www.scsf.cz/

FB: https://www.facebook.com/SpolekCeskychStudentuFarmacie/

email: spolek [at] scsf.cz

email2: scsf [at] suuk.cz

Spolek mediků českých

fakulta: LF1

web: https://www.spolekmedikuceskych.cz/

FB: https://www.facebook.com/spolekmedikuceskych/

email: smc [at] lf1.cuni.cz

email2: smc [at] suuk.cz

Spolek studentů historie

fakulta: FF

web: https://www.ffabula.cz/

FB: https://www.facebook.com/FFabula/

email: ffabula [at] email.cz

email2: ffabula [at] suuk.cz

Studenti FHS

fakulta: FHS

web: https://www.studentifhs.cz/

FB: https://www.facebook.com/StudentiFHS/

email: studentifhsuk [at] gmail.com

email2: studentifhs [at] suuk.cz

Studentská rada FF UK

fakulta: FF

web: https://strada.ff.cuni.cz/

FB: https://www.facebook.com/stradaff

email: sr [at] ff.cuni.cz

email2: studentskarada [at] suuk.cz

Studentská unie Přírodověda

fakulta: PřF

web: https://sup.natur.cuni.cz/

FB: https://www.facebook.com/SUPrirodoveda/

email: studentskaunie [at] natur.cuni.cz

email2: sup [at] suuk.cz

Studentský Majáles

fakulta: nadfakultní

web: https://majalesstudentu.cz/

FB: https://www.facebook.com/studentskymajales/

email: info [at] majalesstudentu.cz

email2: majalesstudentu [at] suuk.cz

UK media

fakulta: nadfakultní

web: https://www.ukmedia.cz/

FB: https://www.facebook.com/ukacko/

email: vitkova [at] ukmedia.cz

email2: ukmedia [at] suuk.cz

Unie studentů IKSŽ

fakulta: FSV

web: https://www.unie-iksz.cz/

FB: https://www.facebook.com/unie.iksz/

email: studentskaunie.iksz [at] fsv.cuni.cz

email2: studentskaunie.iksz [at] suuk.cz

Univerzitní křesťanské hnutí

fakulta: nadfakultní

web: https://www.ukh.cz/skupinky/praha

FB: https://www.facebook.com/Univerzitn%C3%AD-k%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9-hnut%C3%AD-239438686124712/

email: biblickeskupinky [at] gmail.com

email2: ukh [at] suuk.cz

Výluka

fakulta: nadfakultní

web: https://vyluka.org/

FB: https://www.facebook.com/spolekvyluka/

email: info [at] vyluka.org

email2: vyluka [at] suuk.cz

WikiSofia

fakulta: FF

web: https://wikisofia.cz/

FB: https://www.facebook.com/wikisofia/

email: wikisofia [at] gmail.com

email2: wikisofia [at] suuk.cz